Logo Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA

Informacje podstawowe

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.


Siedziba:
Al. Jerozolimskie 107, 02 – 011 Warszawa


Nip:
525 – 000 – 37 - 23


Regon:
000902783


KRS:
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000572675


Forma prawna i struktura własnościowa:
Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa


Kapitał zakładowy:
24 000 000 zł, opłacony w całości

Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej